MONTECHNA

výroba a montáž oceľových konštrukcií, zámočníckych výrobkov a technológií

ČÍM SA ZAOBERÁME

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

VIAC

ZÁMOČNÍCKA VÝROBA

VIAC

TECHNOLÓGIE

VIAC

O NAŠEJ SPOLOČNOSTI

MONTECHNA je firma s takmer tridsaťročnou tradíciou. Našim zákazníkom ponúkame kvalitné výrobky a služby od samotného návrhu až po jeho realizáciu.
Od svojho vzniku v roku 1992 sa firma venovala prioritne dodávkam a montážam technológií pre agrosektor – triedičky zemiakov, čistiace linky a sušiarne zrnín, zásobníky na uskladnenie zrnín. Postupom času firma rozšírila svoju činnosť aj na výrobu a montáže oceľových konštrukcií, ktorá úzko súvisí s montážnymi technológiami. Následne sa dodávky a montáže oceľových konštrukcií vrátane zámočníckej kusovej výroby stali nosnou činnosťou firmy, pričom sa snažíme zrealizovať všetky požiadavky zákazníkov, na ktoré sa zameriavame.